Foredrag

Jeg har vært veileder for, samtalt med og møtt tusenvis av voksne og ungdommer gjennom min tid som foredragsholder, ungdomsavsnittet i politiet, som ungdomsarbeider og underviser. Og jeg har gjennom dette opparbeidet masse kunnskap og kompetanse som jeg ønsker å dele videre, for å kunne bidra til andres positive utvikling.

Foredragenes varighet er fra 45 – 90 minutter, og skreddersys den enkelte.

På liv og død

 Jeg sto som ni-åring ved min mors seng da hun sovnet stille inn en fredag kveld etter et drøyt års kreftsykdom.

Frustrasjon, sinne og opplevelse av urettferdighet preget ungdomsårene, og jeg kjente for alvor på ulike sorgstadier etter hvert som jeg ble eldre, en fortelling mange, både unge og voksne, kan kjenne seg igjen i.

Om du har opplevd sorg på nært hold seg eller er midt i en opplevd krise, eller har en jobb der du møter på mennesker som opplever sorg og smerte, vil dette være et nyttig og berikende foredrag.
Jeg deler av mine erfaringer på en levende og ærlig måte, og der livsglede og håp er vel så viktig som smerten og sorgen.

Jeg har holdt dette foredraget for barn og ungdom i 15 år, og de senere årene også for helsearbeidere, ideelle organisasjoner og som veileder i sorggrupper for barn og ungdom.

Selvbilde/selvtillit

Dette er et tema som omhandler den kanskje tøffeste utfordringen for mange i dag, både unge og gamle. Jeg legger opp til et uformelt, selvironisk og uhøytidelig foredrag, med mye interaksjon med deltakerne. Jeg gir noen verktøy og jobber tett med tilhørerne for å hjelpe de til å få satt livet i perspektiv, se sin egenverdi, og finne gleden over å være nettopp den man er. Foredraget tilpasses i stor grad de jeg skal prate for, og ikke minst størrelsen på tilhørergruppen.

Bryr du deg?

Et motivasjonsforedrag jeg holder hovedsakelig på ungdomsskoler, videregående og i ungdomsorganisasjoner, der temaet bygger på min utenlandserfaring, og formidling av opplevelsene jeg har hatt på oppdrag. Hva vil det si å vokse opp i et land med helt andre forutsetninger enn i Norge, i dyp fattigdom?
Jeg har de siste årene vært på oppdrag i katastrofeområder i Filippinene, Somalia, Sierra Leone og Pakistan, og jobbet med bistandsprosjekter i Sør-Amerika, og har masse erfaring, fine historier og sterke bilder å dele.
Hvordan skal man som oppvoksende generasjon forholde seg til denne virkeligheten?
Jeg holder årlig ca 30-40 foredrag om dette temaet, og jeg skreddersyr opplegget til dere!

Ungdom og utfordringer

Utfordringer, fristelser, rus, mobbing. Alt dette er en del av ungdomstiden på godt og vondt, og uansett hvordan man vrir og vender på det er det noe man må forholde seg til, både som ungdom, foreldre, lærere og andre sentrale voksenpersoner. Dette er et foredrag jeg har hatt både for skoleklasser, konfirmantgrupper, foreldregrupper og ideelle organisasjoner (Lions, Rotary etc. ) og tar for seg erfaringer og opplevelser jeg har hatt fra min egen uftordrende ungdomstid, og opplevelser og erfaringer gjennom mange år med ungdomsarbeid både kommunalt, i organisasjoner og i ungdomsavsnittet i Politiet.