Livsmestring

Gjennom de siste årene har jeg holdt et stort antall foredrag for ungdom, foreldregrupper, lærere, helse – og sosialarbeidere etc. om det å være ungdom med de gleder og utfordringer som følger med. Tematikken livsmestring står sentralt, og nå løftes dette også frem og blir en del av undervisningsplaner. Book meg gjerne til et besøk for å snakke rundt tematikken!