Verdensdagen for Psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse – vi har alle en psykisk helse. Dagen markeres fra uke 39 til 42, og jeg reiser landet rundt i disse ukene for å holde foredrag på skoler, samfunnshus, grendehus og konserthus, både […]

Livsmestring

Gjennom de siste årene har jeg holdt et stort antall foredrag for ungdom, foreldregrupper, lærere, helse – og sosialarbeidere etc. om det å være ungdom med de gleder og utfordringer som følger med. Tematikken livsmestring står sentralt, og nå løftes dette også frem og blir en del av undervisningsplaner. Book meg gjerne til et besøk […]

Jeg har blitt et frimerke!

Norges Røde Kors er 150 år i år, og i den anledning utgir Posten 4 jubileumsfrimerker for å markere dette. Frimerkene skal gjenspeile bredden i Røde Kors arbeid, der både hjelpekorps, besøksvenn-tjenesten, og utenlandsarbeid vises frem. Og det var en veldig morsom og surrealistisk forespørsel som kom min vei i fjor høst, da Røde Kors […]